Ergonomi

För mer än 1,8 miljoner år sedan såg Homo Erectus (den upprättgående människan) dagens ljus. Det som skiljde denne från sina släktingar var kroppskonstruktionen, en betydligt större hjärna, förmågan att stå och gå upprätt.

Homo Erectus utvecklade förmågan att balansera på en relativt liten stödyta – foten, samt förmågan att styra musklerna på baksidan av kroppen så att den klarar av långvarig statisk belastning. Lodlinjen landar då mitt på foten för största möjliga stödyta vilket medför att musklerna på baksidan måste vara spända för att vi inte ska ramla ihop.

I detta läge arbetar musklerna på baksidan av kroppen med s.k. statisk dynamiskt arbete. Delar av tex lårmuskeln är spänd medan andra delar av den är avslappnad och sedan byter de uppgift. På så sätt bibehålls musklernas blodgenomströmning och vår kroppsställning upprätt.

Detta arbetssätt gäller för alla muskler på baksidan  av kroppen.

Vidare har vi ett väl utvecklat balanssinne. Hjärtat är exempelvis inte placerat mitt i kroppen så varje gång det slår förflyttas tyngdpunkten, vilket måste kompenseras av musklerna för att bibehålla balansen.

Underlagen som vi historisk sett har stått och gått på var oftast mjukt och kuperat och det har vårt balansorgan kunnat hantera mycket bra – trots vår lilla stödyta.

Vår ryggrad har en S-form med de stora musklerna på baksidan av kotpelaren för att hålla oss upprätta med en svagt framåtlutad kroppshållning.

Med industrialismen kom arbetet på hårda underlag. Plötsligt kunde vi spara energi genom att flytta kroppsvikten till hälen och lodlinjen till att gå genom skelettet. På detta sätt förändrades vår kroppshållning då hjärnan instinktivt söker sätt att avlasta våra muskler.

Då man står på ett hårt underlag flyttas kroppstyngden instinktivt till hälarna. Höften förs då framåt en aning, ryggen rätas upp och knäleden trycks bakåt och låses. Man vilar då på skelettet. Detta leder till ökad statisk belastning på ländryggen, knä- och höftleder. Benmusklerna arbetar inte i detta läge, vilket resulterar i att blodcirkulationen stryps.

Arbergo mattan tvingar dig att stå rätt!

Arbergo mattorna är uppbyggda så att du instinktivt återgår till att stå med vikten fördelat över hela fotbladet. Det krävs en ansträngning för att stå på hälen. Dina muskler balanserar kroppen genom att utnyttja maximal stödyta, hela foten. Din nu svagt framåtlutade kroppshållning ökar musklernas arbete och därmed även blodcirkulationen. Det är rätt vanligt att man i början får lätt träningsvärk när man står på våra mattor men, som sagt, fördelarna är betydligt fler. Bl.a. att problem med hälsporre, beroende på söndertrasade slemsäckar i hälen, reduceras och upphör oftast helt. Allt detta då mattan är elastisk och instabil, inte bara mjuk att stå på.

Att tvingas balansera kroppshållningen gör att musklerna i benen aktiveras. Detta ökar blodflödet från fötterna tillbaka till hjärtat. Man blir mindre trött och den fysiska förmågan ökar.

Vad skiljer en bra arbetsplatsmatta från en dålig?

Ett sätt är att “mäta” minneseffekten i materialet. Gör så här, vänd undersidan på din nuvarande matta uppåt och pressa ned dina tummar i materialet tills det bottnar. Släpp sedan trycket hastigt, materialet ska då omedelbart återta sin ursprungliga form och egenskap. Om materialet har en märkbar tidsfördröjning innan det återtar sin ursprungliga form och egenskap är mattan inte en Arbergo-matta. En sådan matta är även “punkterad” och ska snarast bytas ut.

Det är tyvärr inte ovanligt att nya mattor inte klarar detta enkla test. Mattor som tillverkas av exempelvis skummade material klarar inte detta test. Med en sådan matta under dina fötter har du kontakt med det hårda golvet. Materialet i en Arbergo matta trycks aldrig ihop och blir därmed aldrig stumt. Arbergo mattan återgår omedelbart till sitt ursprungliga läge när tryckbelastningen upphör eller förflyttas. Du står alltid på komprimerad luft då miljarder små luftceller, i Arbergo mattans material, är slutna och luften kan därmed inte läcka ut.

Det finns även fler fördelar med våra mattor

Våra mattor är giftfria. De ftalater, mjukgörare som är vanliga i övriga plast- och gummimattor på marknaden, finns inte i Arbergo produkterna. Väljer du en Arbergo matta tillförs inte gasformade gifter i din arbetsmiljö.

Vi anpassar mattan till era behov

Detta öppnar helt nya möjligheter vad gäller materialegenskaper och eliminerar även problemen med förutbestämda mått och former på mattan. Traditionella gummi- och plast kombinationer kan exempelvis påverka en känslig processmiljö negativt. Kräver er arbetsmiljö specifika egenskaper på era mattor? Kontakta då oss.

5 års funktionsgaranti

Kan vi lämna då vi har full kontroll på såväl materialet som produktionen. Ni kan därmed känna er trygga med att Arbergo mattan behåller sina ergonomiska egenskaper under mycket lång tid. Exempel på detta är att de som köpte sina mattor i mitten av 90-talet fortfarande använder dem dagligen.

Tillagd i varukorgen