Om Arbergo

 

Vi utvecklar arbetsplatsmattor för alla miljöer. All tillverkning, utveckling och kundanpassning sker i vår fabrik i Hökmark/Skellefteå. 

Arbergo tillsammans med Profarma, TPRR och Ecoelast är varumärken som ägs av Ecorub AB. Sedan juni 2010 är Ecorub noterat på Aktietorget med kortnamnet ECO B.

Arbergo har ett brett sortiment av mattor anpassade för stående arbete. Hantverksmässig tillverkning där varje matta anpassas till arbetsplatsens behov ger mattorna mycket lång livslängd. Mattorna utvecklas löpande i samarbete med forskare, läkare och fysioterapeuter i Sverige och i mer än 20 år har över 5 000 kunder använt Arbergo mattor i förebyggande och rehabiliterande syfte med mycket goda resultat.

Vissa mattor tillverkas av återvunnet material, TPRR®. Ett material som kombinerar önskvärda egenskaper hos både gummi och plast. Råmaterialet består av återvunna bildäck samt hushållsplaster och mattan kan återvinnas i slutet av sin livscykel. Detta är en miljömässigt bra lösning.

Läs mer på Ecorub.se

Arbergo