Ergonomi

Där ergonomi och ekologi går hand i hand

Våra arbetsplatsmattor behåller sina ergonomiska egenskaper över mycket lång tid då mattorna är uppbyggda av lufttäta celler som outtröttligt återgår till sin ursprungliga form när du ändrar position. Detta ger dig en bra arbetsmiljö – år efter år – och minskar de påfrestningar din kropp utsätts för vid stillastående eller rörligt arbete på hårda golvytor.
Problem som uppstår vid stillastående arbete.

Evolutionen har försett människan med ett sofistikerat balanssinne. Vi kan hoppa, klättra, springa, gå, stå, etc och samtidigt upprätthålla fullgod balans med hjälp av vår syn, hörsel och känsel. Vi justerar automatiskt kroppshållningen beroende på underlagets form och söker instinktivt den mest energibesparande kroppshållningen. Vårt skelett har en S-formad kotpelare vilket ger oss en gynnsam belastning på ryggens diskar och mer utrymme för dämpning.

 

Stillastående arbete på hårt underlag skadar kroppen.

Hårda golv försätter kroppen i en felaktig ställning då vårt styr- och kontrollsystem snabbt räknar ut att det stabila underlaget gör det möjligt att spara energi genom att “låsa” skelettets rörlighet. Vi förflyttar då all tyngd mot hälen och lodlinjen går via rakt ställda knäleder, genom bäcken/höften upp till huvudet. Denna arbetsställning är vår rygg inte skapt för! Ländryggen och höftpartiet överbelastas, liksom knälederna som ställs i sitt ytterläge. Vanliga symtom på felaktig kroppshållning är ont i hälen, värk i ben, knä- och höftlederna samt huvudvärk. Dessa symptom kan i förlängningen leda till långvariga eller permanenta problem, ofta med långvarig sjukskrivning som följdverkan. Våra mattor är ett effektivt hjälpmedel mot nämnda problem och används både i preventivt och  rehabiliterande syfte på tusentals arbetsplatser.

 

Våra mattor hjälper dig att stå rätt

En bra ergonomisk arbetsplatsmatta gör att man automatiskt och omedvetet byter kroppsställning. Spontant placeras istället kroppsvikten på hela fotbladet för att bibehålla balansen och belastningen minskar då drastiskt på häl, knä, höft och rygg.  Att man ”tvingas” balansera kroppshållningen gör att musklerna i benen aktiveras, vilket ökar blodflödet från fötterna tillbaka till hjärtat. Följaktligen ökar den fysiska förmågan.

Hur skiljer du en bra arbetsplatsmatta från en dålig

Ett enkelt sätt att avgöra om materialet i en matta är bra är att “mäta” minneseffekten i materialet. Vänd undersidan på din nuvarande matta uppåt och pressa ned dina tummar i materialet tills det bottnar, släpp sedan trycket hastigt. Materialet ska nu omedelbart återta sin ursprungliga form och egenskap. Om materialet har en märkbar tidsfördröjning innan det återtar sin ursprungliga form och egenskap är mattan förbrukad och ska snarast bytas ut.

Det är tyvärr inte ovanligt att nyinköpta mattor inte klarar detta enkla test. Mattor som tillverkas av skummade material klarar sällan detta test, ens som nya, och med en sådan matta under dina fötter har du kontakt med det hårda golvet. Materialet i våra mattor trycks aldrig ihop och blir stumt, materialet återgår alltid omedelbart till sitt ursprungliga läge när tryckbelastningen upphör eller förflyttas.

Det finns fler fördelar med våra mattor

Våra mattor är giftfria. De ftalater, mjukgörare, som är vanliga i övriga plast- och gummimattor på marknaden finns ej i våra produkter. När du väljer våra mattor kan du känna dig trygg med att du inte tillför fler gasformade gifter i din arbetsmiljö.

 

Vi anpassar mattan till ditt behov

Detta öppnar helt nya möjligheter vad gäller materialegenskaper och eliminerar även de problem som uppstår med förutbestämda mått och former på mattan. Traditionella gummi- och plastkombinationer har begränsningar som kan påverka en känslig processmiljö negativt. Har du önskemål om specifika egenskaper på dina mattor ? Kontakta då oss.

 

Vi tar vårt miljöansvar

Moderbolaget Ecorubs verksamhet bygger på idén att återvinna polymera material och skapa nya typer av hybridmaterial som vi kallar TPRR™. Du kan läsa mer om denna teknik på Ecorubs hemsida. Så släng inte en utsliten Arbergo matta på soptippen. Returneras den till oss fortsätter mattan sin resa inom kretsloppet och kan mycket väl dyka upp som detalj i din bil. Våra arbetsplatsmattor tillverkas dessutom i vår egen fabrik i Hökmark/Skellefteå.

 

5 års funktionsgaranti

Det kan vi utlova då vi själva har full kontroll på såväl material som produktion. Ni kan därmed känna er trygga med att våra produkter behåller sina ergonomiska egenskaper under mycket lång tid. Exempel på detta är att kunder som köpte sina första mattor i mitten av 90-talet fortfarande använder dem.

Mer om våra produkter hittar du här.

Arbergo