Ergonomi

Ergonomi på stående fot

Arbergo mattorna behåller sina ergonomiska egenskaper över mycket lång tid då mattorna är uppbyggda av slutna celler som outtröttligt återgår till sin ursprungliga form när du ändrar position. Man står på komprimerad luft.  Detta ger dig en bra arbetsmiljö – år efter år – och minskar de påfrestningar din kropp utsätts för vid stillastående eller rörligt arbete på hårda golvytor.

Ergonomi

För mer än 1,8 miljoner år sedan såg Homo Erectus (den upprättgående människan) dagens ljus. Det som skiljde denne från sina släktingar var kroppskonstruktionen, en betydligt större hjärna, förmågan att stå och gå upprätt.

 

Homo Erectus utvecklade förmågan att balansera på en relativt liten stödyta – foten, samt förmågan att styra musklerna på baksidan av kroppen så att den klarar av långvarig statisk belastning. Lodlinjen landar då mitt på foten för största möjliga stödyta vilket medför att musklerna på baksidan måste vara spända för att vi inte ska ramla ihop.

I detta läge arbetar musklerna på baksidan av kroppen med s.k. statisk dynamiskt arbete. Delar av tex lårmuskeln är spänd medan andra delar av den är avslappnad och sedan byter de uppgift. På så sätt bibehålls musklernas blodgenomströmning och vår kroppsställning upprätt.

Detta arbetssätt gäller för alla muskler på baksidan  av kroppen.

Vidare har vi ett väl utvecklat balanssinne. Hjärtat är exempelvis inte placerat mitt i kroppen så varje gång det slår förflyttas tyngdpunkten, vilket måste kompenseras av musklerna för att bibehålla balansen.

Underlagen som vi historisk sett har stått och gått på var oftast mjukt och kuperat och det har vårt balansorgan kunnat hantera mycket bra – trots vår lilla stödyta.

Vår ryggrad har en S-form med de stora musklerna på baksidan av kotpelaren för att hålla oss upprätta med en svagt framåtlutad kroppshållning.

Med industrialismen kom arbetet på hårda underlag. Plötsligt kunde vi spara energi genom att flytta kroppsvikten till hälen och lodlinjen till att gå genom skelettet. På detta sätt förändrades vår kroppshållning då hjärnan instinktivt söker sätt att avlasta våra muskler.

Då man står på ett hårt underlag flyttas kroppstyngden instinktivt till hälarna. Höften förs då framåt en aning, ryggen rätas upp och knäleden trycks bakåt och låses. Man vilar då på skelettet. Detta leder till ökad statisk belastning på ländryggen, knä- och höftleder. Benmusklerna arbetar inte i detta läge, vilket resulterar i att blodcirkulationen stryps.

Arbergo mattan tvingar dig att stå rätt!

Arbergo mattorna är uppbyggda så att du instinktivt återgår till att stå med vikten fördelat över hela fotbladet. Det krävs en ansträngning för att stå på hälen. Dina muskler balanserar kroppen genom att utnyttja maximal stödyta, hela foten. Din nu svagt framåtlutade kroppshållning ökar musklernas arbete och därmed även blodcirkulationen. Det är rätt vanligt att man i början får lätt träningsvärk när man står på våra mattor men, som sagt, fördelarna är betydligt fler. Bl.a. att problem med hälsporre, beroende på söndertrasade slemsäckar i hälen, reduceras och upphör oftast helt. Allt detta då mattan är elastisk och instabil, inte bara mjuk att stå på.

Att tvingas balansera kroppshållningen gör att musklerna i benen aktiveras. Detta ökar blodflödet från fötterna tillbaka till hjärtat. Man blir mindre trött och den fysiska förmågan ökar.

 

 

Vad skiljer en bra arbetsplatsmatta från en dålig?

Ett sätt är att “mäta” minneseffekten i materialet. Gör så här, vänd undersidan på din nuvarande matta uppåt och pressa ned dina tummar i materialet tills det bottnar. Släpp sedan trycket hastigt, materialet ska då omedelbart återta sin ursprungliga form och egenskap. Om materialet har en märkbar tidsfördröjning innan det återtar sin ursprungliga form och egenskap är mattan inte en Arbergo-matta. En sådan matta är även “punkterad” och ska snarast bytas ut.

Det är tyvärr inte ovanligt att nya mattor inte klarar detta enkla test. Mattor som tillverkas av exempelvis skummade material klarar inte detta test. Med en sådan matta under dina fötter har du kontakt med det hårda golvet. Materialet i en Arbergo matta trycks aldrig ihop och blir därmed aldrig stumt. Arbergo mattan återgår omedelbart till sitt ursprungliga läge när tryckbelastningen upphör eller förflyttas. Du står alltid på komprimerad luft då miljarder små luftceller, i Arbergo mattans material, är slutna och luften kan därmed inte läcka ut.

Det finns även fler fördelar med våra mattor

Våra mattor är giftfria. De ftalater, mjukgörare som är vanliga i övriga plast- och gummimattor på marknaden, finns inte i Arbergo produkterna. Väljer du en Arbergo matta tillförs inte gasformade gifter i din arbetsmiljö.

Vi anpassar mattan till era behov

Detta öppnar helt nya möjligheter vad gäller materialegenskaper och eliminerar även problemen med förutbestämda mått och former på mattan. Traditionella gummi- och plast kombinationer kan exempelvis påverka en känslig processmiljö negativt. Kräver er arbetsmiljö specifika egenskaper på era mattor? Kontakta då oss.

5 års funktionsgaranti

Kan vi lämna då vi har full kontroll på såväl materialet som produktionen. Ni kan därmed känna er trygga med att Arbergo mattan behåller sina ergonomiska egenskaper under mycket lång tid. Exempel på detta är att de som köpte sina mattor i mitten av 90-talet fortfarande använder dem dagligen.

Mer om våra produkter hittar du här.

Det är en lönsam investering!

Studier har visat att produktiviteten ökar markant när statisk belastning på muskler och leder minskar. Se avsnittet om ergonomi för info om hur Arbergo mattan minskar statisk belastning.

1% produktivitetshöjning motsvarar ca:5 arbetade minuter per arbetsdag. Den produktivitetshöjningen betalar investeringen 8 -10 ggr första året. Priset för en Arbergo matta motsvarar ca ½ dags sjukskrivning. Kostnaden för en veckas sjukskrivning är ca: 12.500:-. En långtidssjukskrivning kan snabbt uppgå till 150-200.000:-. 85 % av totala antalet sjukdagar utgörs av arbetsrelaterade skador. 20% av dessa skador klassas som belastningsskador, enligt Arbetsmiljöverket. Arbergo mattan är därmed en mycket lönsam investering.

Enligt en tysk undersökning kan 35 % av all sjukfrånvaro relateras till stående arbete.

Här nedan kan du upprätta en enkel investeringskalkyl för Arbergo mattan.

 kr
5 år
 %
 st
 tim
 kr
 kr/tim
 kr
 kr
 kr
 kr
 tim/år & berörda anställda
 kr
 %
 kr
 %
 kr
 %
 kr
 kr
Ant tim
Timkost
Summa
Ant tim:
Timkost:  kr
Summa:  kr/dag
Ant tim:
Timkost:  kr
Summa:  kr/dag
 dagar
 kr
%
kr/dag
kr/år
min/dag
%
kr/dag
kr/år
min/dag
 kr/år
 ggr

Forskningsresultat

Vetenskapliga rapporter

Det finns ca: 20 identifierade vetenskapliga forskningsrapporter med koppling till det stående arbetets negativa inverkan på människors hälsa. Men ingen rapport tar ett helhetsgrepp. Ur rapporterna kan man dock plocka pusselbitar.

Man kan säga att ca hälften av den yrkesverksamma befolkningen arbetar stående under mer än 4 timmar per dag. I vetenskapliga rapporter varierar siffran från 40 till 80 % beroende på land och yrkesgrupp.

En svensk undersökning visar att affärs- och köksanställda arbetar i stående ställning 62 % av tiden och resterande arbetstid går man, oftast endast några få steg. För sjukvårdspersonal var siffran för gående och stående arbete så hög som 83 %.

En amerikansk studie påvisar att 83 % av industriarbetarna har problem (obehag, smärtor, skador) i fötter och ben. En undersökning i Australien visar att 49% klagar specifikt på smärtor i fötterna.

Enligt rapporterna krävs 3-4 timmars stående arbete innan skillnaden är mätbar mellan olika mattor. En annan studie visar att 60 minuters stående arbete kombinerat med 15 minuters rast inte ger tillräcklig avlastning för att minska besvären. Om arbetet däremot kombineras med 15 minuter av fysisk övning (knä böj) uppnås en viss reducering av besvären.

Andra studier har visat att stående arbete i mer än 2 timmar per dag ökar risken att få problem med ländryggen inom ett år. Studier visar att förekomsten av ländryggsproblem är högst bland de som arbetar stående mer än 4 timmar om dagen.

I vetenskapliga studier definieras arbetsplatsmattor som “mjuka mattor”. Detta då syftet inte har varit att klassificera olika mattors funktion utan enbart skillnader med och utan matta. I vissa fall kan en yrkesman dra slutsatser om olika mattors effektivitet utifrån de mätresultat och materialspecifikationer som redovisats. Exempel på hur det kan redovisats är: a/ vinyl dukar (3-5 mm tjocka),  b/ skummad PVC, c/ vinyl duk med skummad PVC, skummat gummi eller skummat polyuretan som undersida.

Historia.

Under 70-talet var den vedertagna uppfattningen att stående arbete krävde trätrall eller gummi duk på golvet för att ge svikt och dämpning. På den tiden var även träskor mycket vanliga som arbetsskor. Sedan dess har kunskapen ökat inom området ergonomi så nu ställs det helt andra krav på våra arbetsplatser.

De första mattorna på marknaden gav naturligtvis en aning bättre komfort än att stå direkt på betonggolven. Deras nackdelar var att ytan perforerades snabbt och mattan fylldes med smuts. Mattans undersida bestod oftast av ett skummat material vilket medförde att luften pressades ut ur materialet så att man stod med direktkontakt mot betonggolvet. Denna typ av matta har en mycket blygsam ergonomisk effekt. Men, faktum är att en stor del av de arbetsplatsmattor som säljs idag fortfarande har de beskrivna nackdelarna.

Nästa steg var mattor som hade ett ytskikt av vinyl duk (2-3 mm) men som fortfarande hade skumgummi, skummat PVC eller skummat polyuretan som undersida. Mattorna var/är ofta marmormönstrade. Dessa mattor har en förbättrad hållbarhet mot nötning genom att ytan är tjockare. Men underlaget är fortfarande skummat vilket gör att samma nackdelar uppstår även med denna typ av matta. På senare tid har det kommit många varianter med samma tekniska uppbyggnad, skillnaden består av varierande tjocklekar på det skummade materialet. Dessa mattor fungerar i bästa fall stötdämpande när man går på dem, vilket en av matt tillverkarna försöker kompensera genom att erbjuda inläggssulor till skor, tillverkade av samma material!

I Danmark började man tillverka mattor av skummad polyuretan, dessa har en”bubblig” yta. Den mattypen är förvisso en utveckling åt rätt håll då Polyuretanmattorna har bättre elasticitet än de ovan beskrivna. Den typen av mattor har även kompletterats av formpressade gummimattor med samma utseende som polyuretanmattorna och vissa av dessa klarar även våta och oljiga miljöer.

Tidigt 90-tal började ARBERGO tillverka arbetsplatsmattor med gummi duk, på ovansidan, parat med ett EPDM cellgummi med slutna luftceller på undersidan. Arbergo mattan skapar, förutom en stötdämpning, ett instabilt underlag som tvingar kroppens muskler att arbeta för att hålla balansen. Arbergo mattan finns tyvärr inte undersökt i någon vetenskaplig studie i syfte att skilja dess funktion från övriga mattors. Men, de funktioner som ger minskade besvär vid stående arbete är typiska för funktionen i ARBERGO mattan. Därtill påvisar våra kunders erfarenheter att Arbergo mattan har en unik funktion och hållbarhet.

Exempel på parametrar som mätts i studier är:

1. Fot och underbensvolym. Påvisar försämrad cirkulation. Här finns ett klart samband mellan objektiv mätning och subjektiva upplevelser.

2. Hud temperatur. Ett något svårtolkat mått eftersom ödem bildning såväl som ökad cirkulation kan ge en högre hud temperatur.

3. Ökat antal “CoP-Shifts” dvs att man flyttar kroppsvikten från en fot till den andra. Ju hårdare golven varit desto fler “CoP-shifts” under angivet tidsförlopp.

4. EMG (elektrisk spänning i muskler). Man mäter EMG i benmuskler såväl som ryggmuskulaturen för att klarlägga växelverkan mellan muskelgrupperna.

För att göra en komplicerad fråga mer förståelig: Bästa förebyggande och läkande förhållandet finns när muskelgrupperna i samma muskel arbetar i frekvens, dvs musklerna arbetar växelvis i tidsmässigt följder. Då kan muskeln som helhet vara utsatt för en statisk belastning samtidigt som enskilda muskelgrupper arbetar i skift.

5. I en ambitiös studie från USA mättes 7 olika egenskaper hos de testade mattorna. Man fann att de mattor som gav bästa resultatet hade samband med måtten för ökad elasticitet, ökad styvhet (“stiffness”) och minskad energiabsorbering.

Den sannolika orsaken till besvär vid stående arbete är statisk överbelastning på muskler och leder. Den statiska överbelastningen leder till skador som orsakas av minskad genomblödning och ger olika typer av inflammatoriska- och förgiftnings-tillstånd.

Arbergo mattan ger en förändrad kroppshållning (svagt framåtlutad) som leder till ökad  statisk belastning. Mattorna borde logisk ge ökade besvär – men så är inte fallet. 15 års erfarenhet av nöjda kunder och en ständigt ökat försäljningsvolym ger facit i hand.

Mattorna ger en ökad statisk belastning genom att lodlinjen hamnar framför skelettet, men musklerna övergår reflexmässigt till “statiskt dynamiskt arbete”. De stora musklerna är i sin tur indelade i mindre muskelgrupper och dessa arbetar i sekvens efter varandra och skapar ett dynamiskt arbete. Muskeln som helhet är statiskt belastad, men dess delar arbetar dynamisk. Detta har nog varit förutsättningen för att vi en gång kunde bli tvåbenta. Men små balanseringsrörelser orsakade av det instabilt underlag skapar också ett dynamiskt arbete som minskar besvären vid stående arbete och till och med läker skadade muskler.

Det är egenskaperna hos vårt cell-EPDM i kombination med gummiduksytan som skapar den dynamiska muskelaktiviteten. Tyvärr har vi företag som skenbart kopierar våra produkter, men missar av kostnadsskäl att använda rätt typ av EPDM. För att garantera att rätt effekt infinner sig  – välj ARBERGO´s mattor !

Arbergo